GENESIS
hoe de website werkt
waarom: 'Vier dan het leven'?
het grote voorbehoud


 

studies

links
colofon

 

   VIER DAN HET LEVEN !!!

   

  

 

een seizoensgerichte levenswijze   

gebaseerd op christelijke tradities   

     lente aan de Reest

 

de vier-seizoenen
de evangelisten

  WINTER

johannes  

  LENTE

 

marcus  

  ZOMER

 

lucas  

  HERFST

 

matteüs  

de SEIZOENEN door
over de seizoenen
het WINTERSEIZOEN
over het Winterseizoen
het LENTESEIZOEN
over het Lenteseizoen
het ZOMERSEIZOEN
over het Zomerseizoen
het HERFSTSEIZOEN
over het Herfstseizoen
het LEVEN
over het leven
het JONGE LEVEN
over de jeugdige levensfase
het Leerhuis voor jonge mensen
  de JONG-VOLWASSENE
over de jong-volwassen jaren
  de VOLWASSEN JAREN
over de volwassen levensfase
  de OUDERDOM
over de bejaarde levenfase
VIEREN
over het vieren
de Jaarkring
de KERSTKRING
over de Kerstkring
over Advent
de Adventszondagen
de Midwinterviering
herdenking van de vliegeniers
over de Kerstdagen
de Kerstnacht
de Kerstmorgen
over de dagen na Kerst
de jaarwisseling
Driekoningen
over de zondagen van Epifanie
◊ de zondagen van Epifanie
de PAASKRING
over de Paaskring
over de veertig dagen
Aswoensdag
de overige dagen
de Lenteviering
over de Stille Week
Palmzondag
de maandag en dinsdag
de Voetwassing
over de vier dagen van Pasen
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
de Paasmorgen
de Paasdag
over de dagen na Pasen
de vrijheid vieren
de Hemelvaart

de PINKSTERKRING
over de Pinksterkring
over de Pinksterviering

het Pinksterfeest
de zondag na Pinksteren
over de Zomerviering
de Zomerzonnewende
Sint Jacobus
het feest van Maria
de LOOFHUTTENKRING
over de Loofhuttenkring
over de dagen rond Israël
de Herfstviering
de Loofhuttenviering
over de afsluiting van het jaar
Allerzielen
de Voleinding
van dag tot dag
over het vieren van dag tot dag
ALLEDAG
over de wekelijkse vieringen

de zondagviering
de cantorij
over de dagelijkse vieringen
de getijdengebeden
over het bidden
◊ het gebed
◊ de stilteviering
PERSOONLIJK VIEREN
over de persoonlijke vieringen
◊ de geboorte
◊ levensverbintenis
◊ jubileumviering
◊ de zegening
de ziekenzalving
het levenseinde
SAMEN VIEREN
over de sacramenten
de bediening van de Doop
de bediening van het Avondmaal
de bediening van de Voetwassing

over bijzondere vieringen
◊ een Taizé-viering
◊ een cantatedienst
ONDERWEG
over de pelgrimage
Israël
◊ Taizé

◊ Iona
◊ Santiago de Compostella
◊ Chevetogne
◊ de reiszegen